Hotel 13

Hotel 13

Hotel 13 är en tysk/belgisk TV-serie. Den visas på Nickelodeon. Hotell 13 är en Tysk/belgisk tv-serie som sänds på nickelodeon. Samma regissör som skapat Hotell 13 har även skapat Huset Anubis som också sänds på nickelodeon.
Release: 2012-09-03
Genres: Comedy
Duration: 12 min
Country: Belgium, Germany